IRISH TERRIER

Ići dole

IRISH TERRIER

Počalji od filip89kzs taj Pon Sep 21, 2009 11:31 pm

Раса стандарди описују Ирски теријер идеалан као жесток, црвено и правоугаоне. Racy: an Irish Terrier should appear powerful without being sturdy or heavy. Мастан: Ирски теријер треба да се појави моћни да не буде чврст и тежак. Rectangular: the outline of the Irish Terrier differs markedly from those of other terriers. Правоугаоног облика: обриси Ирски теријер значајно разликује од оних других терриер. The Irish Terrier's body is proportionately longer than that of the Fox Terrier , with a tendency toward racy lines but with no lack of substance. Ирски теријер тело је пропорционално више него Фокс теријер, са тенденцијом ка жесток линије, али без недостатка супстанце.

The tail is customarily docked soon after birth to approximately two-thirds of the original length. Реп је уобичајено усидрен убрзо након рођења до приближно две трећине оригиналне дужине. In countries where docking is prohibited, the conformation judges emphasize tail carriage. У земљама где је забрањено спајање, усаглашености судија нагласи реп превозу. The tail should start up quite high, but it should not stick straight up or curl over the back or either side. Реп треба покренути прилично висока, али то не треба држати усправно или увијте изнад леђа или са обе стране. The ears are small and folded forward just above skull level. Уши су мале и згужване напред изнад лобање нивоу. They are preferably slightly darker than the rest of the coat. Они су по могућству мало тамнија од остале длаке. It is fairly common to see wrongly positioned ears, even though most dogs have their ears trained during adolescence. То је прилично уобичајено видети погрешно постављена уши, иако већина паса има уши обучени у адолесценцији

Ирски теријер је златно црвене боје, црвена ухеатен или ухеатен. Dark red is often mistaken as the only correct colour, possibly because wheaten coats are often of worse quality. Бордо је често у заблуди као једина исправна боја, вероватно зато што ухеатен слоја су често лошији квалитет. As with many other solid-coloured breeds, a small patch of white is allowed on the chest. Као и код многих других чврстих боје раса, бели мали зрачак је дозвољено на грудима. No white should appear elsewhere. Не би требало негде другде се појављују бели. As an Irish Terrier grows older, grey hair may appear here and there. Као ирски теријер расте старији, сива коса може да се појави ту и тамо.

The outer part of the double coat should be straight and wiry in texture, never soft, silky, curly, wavy, or woolly as might be expected in the Kerry Blue Terrier . Спољни део двоструког слоја треба да буде прав и чврст у текстури, није мекана, свиленкаста, коврџава, таласаста или длакавог како се може очекивати у Кери блу теријер. The coat should lie flat against the skin, and, though having some length, should never be so long as to hide the true shape of the dog. Длака треба да лежи равно у односу на кожу, и, иако има неке дужине, никада не би требало тако дуго да сакрије прави облик пса. There are longer hairs on the legs, but never so much as a Wire Fox Terrier or Schnauzer . Постоји дуже длаке на ногама, али никада толико као жице Фокс теријер или шнауцери. That means you have to have the coat trimmed often which can cost be expensive. То значи да морате да имате капут обрезује које често може да кошта да буде скупо.

The inner part of the coat, called the under-wool or undercoat, should also be red. Унутрашњи део длаке, под називом-вуне или премаз, такође треба да буде црвено. The under-wool may be hard for the inexperienced eye to see. Под-вуне може бити тешко за неискусни очи да види. Coat should be quite dense and so that "when parted with the fingers the skin is hardly visible". [ 1 ] Длака би требало да буде веома густ тако да "када се разишли са прстима кожа је једва видљива" [1.]

A properly trimmed Irish Terrier should have some "furnishings" on legs and head. Правилно тесаног Ирски теријер треба да имају неке "намештаја" на ногама и глави. The slightly longer hair on the front legs should form even pillars, while the rear legs should only have some longer hair and not be trimmed too close to the skin. Нешто дужа длака на предње ноге и облик стубова, док се задње ноге треба да имају само неке дуже косе и не обрезује преблизу коже. The chin is accentuated with a small beard. Брада је изражена са малом брадом. The beard should not be as profuse as that of a Schnauzer. Брада не би требало бити тако обилан као да је од шнауцери.

The eyes should be dark brown and quite small with a "fiery" expression. Очи треба да буде тамно смеђе и врло мале с "ватрену" израз. The eyes are topped with well-groomed eyebrows. Очи су са грлом дотеран обрва. The whole head should have good pigmentation. Сва је глава треба да има добру пигментацију

Величина
Most countries have breed descriptions that say that the Irish Terrier should not be more than 48 cm measured at the withers . Већина земаља има описе раса који кажу да ирски теријер не може бити више од 48 цм, мерено на гребену. However, it is not unusual to see bitches that are 50 cm tall or dogs that are even 53 cm. Међутим, није необично да се види да су женке 50 цм висок, или пси који су цак 53 цм,. Younger generations are closer to the ideal, but there is a downside to this: when an Irish Terrier is very small and light-boned, it loses the correct racy type. Млађе генерације су ближе идеалном, али је мана то: када је ирски теријер веома мали и лак кости, губи исправни жесток тип.

Very seldom does one see Irish Terriers that weigh only 11 to 12 kg (25-27 lb), as the original Kennel Club breed description states. Врло ретко се види један ирски теријери да извадите само 11 до 12 кг (25-27 лб), као и оригинална раса Кинолошко друштво наводи опис. 13 kg for a bitch and 15 for a dog are acceptable. 13 кг за 15 куја и за пса су прихватљиви.
avatar
filip89kzs
Poštovani član
Poštovani član

Broj poruka : 348
Lokacija : Beograd,Karaburma

http://www.filipbgd89.ourpitbulls.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: IRISH TERRIER

Počalji od filip89kzs taj Pon Sep 21, 2009 11:40 pm

avatar
filip89kzs
Poštovani član
Poštovani član

Broj poruka : 348
Lokacija : Beograd,Karaburma

http://www.filipbgd89.ourpitbulls.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: IRISH TERRIER

Počalji od filip89kzs taj Pon Sep 21, 2009 11:41 pm

avatar
filip89kzs
Poštovani član
Poštovani član

Broj poruka : 348
Lokacija : Beograd,Karaburma

http://www.filipbgd89.ourpitbulls.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: IRISH TERRIER

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu